vluchtelingen & landverhuizers

vluchtbootWe maken ons terecht druk over de enorme stroom aan mensen die via wrakke bootjes met gevaar voor hun leven over de Middellandse Zee naar Europa komen. Maar zoals gebruikelijk concentreren we ons weer op de symptoombestrijding van het probleem en niet op de kern. De politiek kan de stroom niet kanaliseren en binnen de EU doen niet alle landen mee. Duitsland kent een ware intocht van vreemdelingen en beklaagt zich politiek, echter mogelijk zijn ze er in het geniep blij mee want hun economie heeft behoefte aan arbeidskrachten. Wij burgers worden dagelijks geconfronteerd met afschuwelijke beelden van verdrinkende en opgejaagde mensen met als triest hoogtepunt het aanspoelen van een kinderlijkje. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er niets wordt gedaan dan alleen de gevolgschade beperken en TV-forums beleggen waar niet betrokken goedwillende ondeskundigen hun mening mogen geven.

 

loketHet is onbegrijpelijk dat we het varen in gevaarlijke boten laten voortduren en allerlei foute bootexploitanten rijk laten worden ten koste van hun passagiers. Optie is de Noord Afrikaanse landen om medewerking te verzoeken en hen de overtochten danwel te reguleren, zodat de foute exploitanten buiten spel gezet worden, danwel het uitvaren te verbieden. Andere optie is dat de EU-landen het overvaren gaan organiseren met goede zeewaardige schepen als onderdeel van de vluchtelingenhulp. Voordeel is dan ook dat de plek van binnenkomst in de EU goed georganiseerd kan worden in plaats van de chaotische toestanden van nu op de stranden van Turkije, Griekenland en Italië.

 

meetingDe stroom bestaat voor een deel uit mensen die hun land uit lijfsbehoud moeten ontvluchten, zoals nu met name Syrië, en voor een deel uit landverhuizers op zoek naar een betere toekomst. De eerste groep, de politieke vluchtelingen, doen terecht een beroep op ons om hulp. En die hulp moeten wij ruimhartig bieden. De vraag is alleen hoe. Op dit moment bieden we alleen hulp aan de politieke vluchtelingen die voldoende geld hebben voor een gevaarlijke overtocht naar onze stranden. Verreweg de meeste vluchtelingen kunnen die overtocht niet betalen en moeten dus zien te overleven tussen de gevaren. Voor die groep die de overtocht niet kan betalen doet de EU helemaal niets. In toenemende mate komt de vraag op of de opvang van vluchtelingen niet beter kan in de regio, zoadat alle vluchtelingen hulp krijgen en niet alleen degenen met geld. Uiteraard zal de EU in belangrijke mate de opvang ter plekke moeten financieren. Hopelijk kunnen de vluchtelingen op enig moment terug naar huis en haard als de gevaren daar bezworen zijn.

 

herkomstUit veel Afrikaanse landen komen landverhuizers op zoek naar een beter perspectief. Ik denk dat het zoeken naar een betere toekomst legitiem en begrijpelijk is. In bepaalde mate deden wij dat ook een jaar of vijftig geleden richting Canada, Nieuw Zeeland en Australië. Ondanks het legitieme karakter van hun reis naar de EU zorgt dat hier voor problemen. De meeste mensen op de aardbol hebben het slechter dan wij en het is niet realistisch dat die allemaal naar de EU kunnen komen en een selectie van wie wel en wie niet is onfris. Het moet dus anders, tenminste als we het echt goed voor hebben met de mensen in de wereld die het slechter hebben dan wij. In plaats van politieke drukte over Zwarte Piet of de schuld over slavernij zouden we in Brussel kunnen besluiten om een open markt te creëren, waartoe iedereen toegang heeft in combinatie met het afschaffen van die belachelijke subsidies aan EU-boeren, waaronder de wijnmakers in Frankrijk en de stierenvechters in Spanje. Door een vrije markt te bieden kunnen arme landen wat gaan verdienen en is de behoefte om daaruit te vertrekken minder groot. Ook hoeven we hen in hun ellende niet langer af te schepen met de fooi die ontwikkelingshulp heet en die in feite niet meer is dan een afkoopsom aan hen die niet mee mogen doen.

 

 

 

 

 

Vluchtende vluchtelingen

Bashar al-Assad, die in 2000 zijn vader opvolgde als president van het ondemocratische Syrië is alleenheerser, ondanks het feit dat zijn familie voortkomt uit een minderheidsgroep in het wat religie betreft verdeelde Syrië. Net als Turkije is Syrië een seculiere staat en is de islam niet de nationale godsdienst. Na de moslims zijn de Christenen met 10% de grootste groep en zijn er nog heel veel minderheidsgroepen, die, ondanks het eenmansbestuur van al-Assad, vreedzaam met elkaar samenleefden en elkaar ruimte boden. Mogelijk is nog bekend dat de vader van al-Assad in 1982 de strijd aanging met de Moslimbroederschap om te voorkomen dat Syrië een Islamitische staat zou worden. Parallel met Egypte?

img_3376_copy_small.jpgTijdens de Syrische Burgeroorlog, die begon in 2011, kwam het in Homs en Hama tot sektarisch geweld van de grotendeels soennitische opstandelingen (onder wie salafistische islamistische strijders uit andere landen) tegen alawieten, druzen en christenen, minderheden die als trouw aan het bestaande Assad-bewind golden. Evenwel is ook een aanzienlijk deel van de soennitische moslims in Syrië gematigd. Dit conflict, dan wel burgeroorlog, wordt gekenschetst door gruwelijk geweld en beide strijdende partijen zijn inmiddels aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid.

Het is logisch dat dergelijk geweld, nu nog aangevuld met de misdaden door IS, tot gevolg heeft dat burgers het land ontvluchten. Nu al ongeveer 2 miljoen. Vreemd is echter dat vrijwel alle vluchtelingen naar het noorden trekken en proberen Turkije binnen te komen. Er gaan er ook nog wel naar Libanon, maar verreweg de meesten naar het noorden, al dan niet op doorreis naar West Europa. Turkije kan en wil geen miljoenen vluchtelingen opnemen en dus wordt er een beroep gedaan op Europa, waaronder Nederland. Wij zijn inmiddels geen volk meer van oplossingen, maar hulpvaardig zijn wij wel. Zodra we iets mis zien gaan in de wereld komen we in actie: openen een girorekening, meldpunt, zamelen geld in ook als dat niet nodig is, collecteren, TV shows, etc etc. In dit kader is het vreemd dat wij nu menen dat wij te weinig doen voor de  Syrische vluchtelingen, mensen die zo bang zijn dat ze bereid zijn een reis te maken van duizenden kilometers om het geweld te ontvluchten.

Als we echter de zaak wat ontdoen van ons doorlopende nationale schuldgevoel en er eens wat nuchterder naar kijken rijzen er toch wat vragen.
Ontvluchten de mensen Syrië voor een hopelijk tijdelijke periode van geweld en willen ze uiteindelijk terugkeren? De wens tot terugkeer is niet vreemd als je familie al generaties lang daar woont en dat dit toch je vertrouwde omgeving en cultuur is. Of is de burgeroorlog nu een breekpunt waarop men besluit definitief te vertrekken en asiel te vragen in bijvoorbeeld Europa en te kiezen voor een geheel andere cultuur en afscheid te nemen van thuis.

Rond deze discussie is het opvallend dat de buurlanden van Syrië, op Turkije en Libanon na, geen enkele bereidheid hebben vluchtelingen op te nemen. Het lijkt een goede optie om de vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio op te vangen en de rijke olielanden hebben financieel en logistiek voldoende ruimte om dat te doen. Maar ze doen het niet en we spreken ze daar internationaal ook niet op aan. Vreemd? Als het toch gaat om mensen die tijdelijk hun land ontvluchten dan is het toch een goede zaak om hen dichtbij en in eigen cultuur op te vangen? Mochten de Arabieren toch onverhoopt worstelen met de financiering dan is er het geen probleem als wij vanuit Europa mee financieren, maar het huisvesten van de mensen aldaar heeft een voorkeur boven het reizen van duizenden kilometers van huis en haard.

Ik ben geen vluchtelingendeskundige: dat kan een nadeel zijn, maar ook een voordeel.

Ruud van Enter

 

 

 

 

 

Angst voor voedsel

In mijn artikel van 25 augustus 2012 over de Volksvertegenwoordiging en hun drang naar nog meer regels besteedde ik aandacht aan het enorme verlies aan goed voedsel door het voedsel te voorzien van een THT-dartum. Het duurt soms even voordat mijn prangende roy_150stukjes doordingen, maar nu is  het zo ver. Eerst al op 16 maart 2014 in de VIVA en vandaag in een groot artikel op de voorpagina van de Telegraaf. Staatssecretaris Dijksma komt tot genoegen van Roy van der Ploeg van het Voedingscentrum met een voorstel om op een aantal artikelen de tht-datum te schrappen.

Als er een einde komt aan de verspilling en mensen weer de ruimte krijgen voor hun eigen verantwoordelijkheid dan komt er zo maar jaarlijks 2,5 miljard aan goed eten beschikbaar. Ook goed nieuws voor Voedselbanken?

Nico Tromp, huisarts

Ik heb geen huisarts meer. Tot voor kort was Nico Tromp gedurende decennia mijn huisarts. Geen gewone man, gelukkig maar, want daar houd ik niet zo van. Nico heeft een einde aan zijn leven gemaakt en het lijkt er op dat een geval van stervensbegeleiding dan wel euthanasie van een van zijn patiënten daarmee te maken heeft.

395875_273037319431040_392673850_nAfgelopen vrijdag 11 oktober hebben we afscheid genomen van Nico. De grote opkomst die avond in Ahoj in Tuitjenhorn geeft aan dat heel erg veel mensen Nico zullen missen.

Nico koos soms voor onorthodoxe oplossingen, maar binnen mijn ervaring wel steeds in het belang van zijn patiënt. Ik heb in de loop der jaren daar verschillende voorbeelden van, alleen al in ons gezin. Zeurpieten hield Nico niet zo van.

Met veel machtsvertoon is Nico door de politie opgepakt in zijn praktijk in verband met onderzoek naar het overlijden van een van zijn patiënten in augustus. Er is uiteraard niets op tegen om het handelen van een arts aan de wettelijke kaders te toetsen, wel tegen buitenproportioneel optreden van de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het bericht van IGZ over de schorsing van Nico is op grond van de suggestieve inhoud niet OK, lees het persbericht maar:

Bevel voor Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn – Nieuwsbericht | 04-10-2013                                       De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 oktober 2013 Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat huisarts Tromp geen zorg meer verleent of op een andere manier betrokken is bij de (organisatie van) de individuele gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp. De heer Tromp heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen. Vanwege de aard van de melding heeft de inspectie het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De bevindingen uit het procesdossier van het OM zijn voor de inspectie aanleiding om de huisartsenpraktijk een bevel op te leggen. Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts Tromp voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening. Ons heeft op 8 oktober 2013 het trieste bericht bereikt dat huisarts Tromp is overleden. Uit piëteit met zijn nabestaanden wordt dit bericht op maandag 14 oktober verwijderd.

 

Het IGZ concludeert al voordat het onderzoek is gestart en zijn media geactiveerd. In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 laat zegsvrouwe Sylvie de Peijper van IGZ weten dat de regels zijn gevolgd en er dus juist is gehandeld. Het blijkt dat elk empathisch beoordelingsvermogen bij IGZ ontbreekt en men geen enkel zicht heeft op hoe zaken in de praktijk worden ervaren. Gelukkig voor de IGZ zijn er (steeds meer) regels.

Logisch is dat de wet om toetsing vraagt bij de wens tot levenseinde van een medemens. De toetsing laat onverlet dat het besluit tot een levenseinde aan de mens zelf is en niet aan begeleiders en artsen. Het opstellen van de regels kan niet los worden gezien van bestaande en historische religieuze invloeden. Belangrijk is dat iemand zijn eigen keuze kan maken vanuit zijn persoonlijke levensovertuiging en hoe die keuze ook is, deze moet worden gerespecteerd.

In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 staat ook een interview met Hans Gimbel,  lid van de zorgadviescommissie 2e Kamer fractie CDA en voorzitter huisartsengroep Heerhugowaard. Gimbel geeft aan te twijfelen of hier sprake was van euthanasie of dat het behandeling betrof van een patiënt in een terminale fase. Voorts voorziet hij door het handelen van IGZ veel onrust onder huisartsen en ook patiënten. Wel is duidelijk geworden dat de familie van de overledene erg blij was met het optreden van hun huisarts Tromp.

Uiteraard ken ik niet het motief van Nico Tromp om uit het leven te stappen en afscheid te nemen van zijn gezin. Onze hele familie betreurt zeer wat er is gebeurd. We zullen Nico vreselijk missen.

De voorzichtigheid van pensioenfondsen

Mensen hebben de behoefte om tijdens hun arbeidzame periode geld opzij te leggen voor later. Later, als ze niet meer willen/kunnen is er dan gespaard voor het in stand houden van een bepaalde levensstandaard. Deze behoefte is vaak voor mensen in loondienst gegroeid tot een spaarverplichting. Ingangsdatum van de voorziening is gelijk voor iedereen, terwijl mensen niet gelijk zijn.

animaatjes-pensioen-49855

Al dan niet als onderdeel van de structurele beschermende zorg werden voor werknemers organisaties (pensioenfondsen) opgezet die gingen passen op hun spaargeld (pensioen) voor later, hun uitgestelde loon dus. In deze organisaties, vaak stichtingen, moet zorgvuldig gelet worden op het geld van hen die het inleggen voor later, de werknemers dus. Je zou zeggen als het geld van de werknemers is dan moeten zij er ook zelf op passen, maar nee, daar werden externe bestuurders voor aangetrokken met een vermeende deskundigheid.

In zijn rapport van 1 januari 2011 beschrijft Frits Bosch op heldere wijze hoe met name in de jaren negentig de pensioenfondsen belegden in aandelen en ondanks de hausse er niet in slaagden marktconforme rendementen te behalen. De beursval in de laatste jaren is echter wel meegemaakt en veel van de pensioengelden van hun leden verdampten. Op basis van hun deskundigheid kozen de bestuurders voor risicovol beleggen en werden daarbij niet gehinderd door al die gewichtige toezichthouders. De werkelijke eigenaren van de pensioengelden, de deelnemende werknemers (leden), zijn de klos. Ook even aandacht voor wat Frits Bosch schrijft over de uitholling van de pensioenfondsen met name door onze betrouwbare overheid.

Ondanks de vaak desastreuze beleggingsresultaten, die in veel gevallen nu ook leiden tot pensioenkortingen, menen de bestuurders nu goed bezig te zijn met het beleggen van de pensioengelden veelal buiten Nederland. Als mogelijke impuls ter verbetering van investeringen in onze kwakkelende economie en groeiende werkloosheid, ook onder deelnemers aan de pensioenfondsen, doet de regering een beroep op pensioenfondsen om in het binnenland te beleggen en te investeren. Dat willen pensioenfondsen wel, met enige aarzeling en graag met een garantie van de overheid, immers is Nederland als land om in te investeren zeer risicovol, toch?

In hun vermeende zorgvuldigheid gaan de bestuurders er aan voorbij dat het in hun belang is te investeren in het land waarin hun deelnemers de premies moet opbrengen voor het opbouwen van pensioen. Een toenemende werkeloosheid is ongunstig dus voor het sparen voor later en dat is toch het doel van pensioenfondsen. Ook hier lijkt weer aan de orde dat uit het oog is verloren waar het nu eigenlijk allemaal om gaat, maar dat is een veel voorkomend risico met beroepsbestuurders (veelal oud politici), die geen warme band hebben met een doel.

Excuses, wel of niet?

UnknownOnlangs toonde Nederland bij monde van minister Asscher spijt en berouw over onze rol in de slavenhandel, die officieel stopte nu 150 jaar geleden. Het aanbieden van excuses bleek een stap te ver en het is geruststellend te lezen dat president Bouterse van Suriname het ons vergeeft.

De vraag is nu in hoeverre excuses kunnen worden verlangd van mensen, wiens voorvaderen zich misdroegen in een ander historisch tijdsbeeld en aan wie precies moeten die excuses dan worden aangeboden? Betekent dit dat de mensen van nu aanspreekbaar zijn op historische misstanden? Dat zou geen goed nieuws zijn voor de Duitsers van nu. En als we er op aanspreekbaar zijn moeten we dan ook niet het door de misstanden behaalde economisch voordeel (de welvaart van nu) gaan delen met de nazaten van de slachtoffers van destijds?

Als excuses kunnen worden verlangd voor historische misstanden dan is er nog veel te doen. Ik noem maar wat:
– USA versus indianen,
– Italie inzake Romeinen versus joden, christenen, etc,
– Turken versus Armeense genocide,
– Irak versus Koerden,
– Australië versus Aboriginals,
– Nieuw Zeeland versus Maori’s,
– Maori’s versus eerdere bewoners,
– Europa versus WOI,
– Duitsland, Italië en Japan versus WOII,
Stalin versus Russische bevolking,
– alle Europese landen met kolonies,
– Columbus & Spanje versus Zuid Amerika,
– Nederland versus politionele acties Indonesië,
Soeharto versus Indonesische bevolking,
– Oorlogen in Joegoslavië.
En al die vele andere afschuwelijke misstanden, teveel om op te noemen, want de gehele mensheid is veel verwijtbaar.

Zou het juist zijn dat wij als Nederland het voortouw nemen, al dan niet gedreven door een masochistische slachtofferrol, en dat wij excuses maken voor het verleden, zelfs aan omstreden mensen als Bouterse en dat wij bereid zijn om met terugwerkende kracht onze zeehelden tot oorlogsmisdadigers te verklaren?

Zolang we er met zijn allen niet in slagen om geweld en eigen belang uit te bannen zullen er steeds nieuwe redenen zijn voor excuses en hebben mijns inziens excuses voor het verleden iets hypocriets. Bovendien kun je gebeurtenissen niet los zien van  hun historische achtergrond. Het lijkt mij incorrect het verleden te toetsen aan de normen van het heden.

 

 

Illegalen strafbaar?

Stel je woont in een land, waar je leven wordt bedreigd of een normaal leven je op andere wijze onmogelijk wordt gemaakt. Je besluit je land te ontvluchten, dat is geen lichtvaardig besluit dunkt mij, de redenen zullen zeker zwaarwichtig zijn. En je moet geld hebben, reizen is niet gratis.

Na vele afwegingen besluit je te vluchten naar Nederland. De procedure is dan dat je je hier meldt bij de IND met een verzoek om toelating en afgifte van de daartoe benodigde verblijfspapieren (VVR, visum of MVV). Meld je je niet bij de IND dan verblijf je hier illegaal, maar als je goede redenen hebt, waarom dan niet gemeld? De redenen om naar Nederland te vluchten worden hier getoetst aan de wettelijke normen en als blijkt dat de redenen om naar hier te komen volgens de hier geldende voorwaarden niet voldoende zwaarwichtig blijken dat worden de verblijfspapieren geweigerd en wordt je een verblijf in Nederland ontzegt. Blijf je ondanks die weigering toch in Nederland, dan ben je illegaal.

imagesNu wil de VVD illegaal verblijf strafbaar stellen en daarmee kennelijk afgewezen vluchters de ruimte bieden om hier te gaan procederen. Dat lijkt onzin, want de status van een illegaal staat vast en het enige wat dient te gebeuren is een vertrek uit Nederland. Hoezo strafbaar? Gewoon de afgewezen vluchteling even helpen bij zijn vetrek uit Nederland, maar geen cellen of rechtszalen mee vullen.

Als we allemaal willen dat illegalen hier ondanks een afwijzing toch blijven dan rest ons het legaliseren van die illegalen en alsnog afgifte van verblijfspapieren. Ingewikkelder is het niet, tenzij we toch halfslachtig en onduidelijk gaan zitten polderen en valse emoties oproepen uit in dit geval misplaatste menslievendheid.  Waarom is het zo Nederlands om regels te maken waar we ons niet aan willen houden? Maak die regels dan niet, we hebben er immers al zat!
Maar ja, de PvdA heeft dit in de kabinetsformatie uitgeruild en dus moet rood op de blaren zitten. Leermoment Samsom en Spekman: idealen kunnen niet worden uitgeruild.

Een van mijn vaste lezers vroeg mijn mening over het wel/niet bestraffen van illegalen, bij deze dus……