Nico Tromp, huisarts

Ik heb geen huisarts meer. Tot voor kort was Nico Tromp gedurende decennia mijn huisarts. Geen gewone man, gelukkig maar, want daar houd ik niet zo van. Nico heeft een einde aan zijn leven gemaakt en het lijkt er op dat een geval van stervensbegeleiding dan wel euthanasie van een van zijn patiënten daarmee te maken heeft.

395875_273037319431040_392673850_nAfgelopen vrijdag 11 oktober hebben we afscheid genomen van Nico. De grote opkomst die avond in Ahoj in Tuitjenhorn geeft aan dat heel erg veel mensen Nico zullen missen.

Nico koos soms voor onorthodoxe oplossingen, maar binnen mijn ervaring wel steeds in het belang van zijn patiënt. Ik heb in de loop der jaren daar verschillende voorbeelden van, alleen al in ons gezin. Zeurpieten hield Nico niet zo van.

Met veel machtsvertoon is Nico door de politie opgepakt in zijn praktijk in verband met onderzoek naar het overlijden van een van zijn patiënten in augustus. Er is uiteraard niets op tegen om het handelen van een arts aan de wettelijke kaders te toetsen, wel tegen buitenproportioneel optreden van de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het bericht van IGZ over de schorsing van Nico is op grond van de suggestieve inhoud niet OK, lees het persbericht maar:

Bevel voor Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn – Nieuwsbericht | 04-10-2013                                       De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 oktober 2013 Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat huisarts Tromp geen zorg meer verleent of op een andere manier betrokken is bij de (organisatie van) de individuele gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp. De heer Tromp heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen. Vanwege de aard van de melding heeft de inspectie het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De bevindingen uit het procesdossier van het OM zijn voor de inspectie aanleiding om de huisartsenpraktijk een bevel op te leggen. Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts Tromp voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening. Ons heeft op 8 oktober 2013 het trieste bericht bereikt dat huisarts Tromp is overleden. Uit piëteit met zijn nabestaanden wordt dit bericht op maandag 14 oktober verwijderd.

 

Het IGZ concludeert al voordat het onderzoek is gestart en zijn media geactiveerd. In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 laat zegsvrouwe Sylvie de Peijper van IGZ weten dat de regels zijn gevolgd en er dus juist is gehandeld. Het blijkt dat elk empathisch beoordelingsvermogen bij IGZ ontbreekt en men geen enkel zicht heeft op hoe zaken in de praktijk worden ervaren. Gelukkig voor de IGZ zijn er (steeds meer) regels.

Logisch is dat de wet om toetsing vraagt bij de wens tot levenseinde van een medemens. De toetsing laat onverlet dat het besluit tot een levenseinde aan de mens zelf is en niet aan begeleiders en artsen. Het opstellen van de regels kan niet los worden gezien van bestaande en historische religieuze invloeden. Belangrijk is dat iemand zijn eigen keuze kan maken vanuit zijn persoonlijke levensovertuiging en hoe die keuze ook is, deze moet worden gerespecteerd.

In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 staat ook een interview met Hans Gimbel,  lid van de zorgadviescommissie 2e Kamer fractie CDA en voorzitter huisartsengroep Heerhugowaard. Gimbel geeft aan te twijfelen of hier sprake was van euthanasie of dat het behandeling betrof van een patiënt in een terminale fase. Voorts voorziet hij door het handelen van IGZ veel onrust onder huisartsen en ook patiënten. Wel is duidelijk geworden dat de familie van de overledene erg blij was met het optreden van hun huisarts Tromp.

Uiteraard ken ik niet het motief van Nico Tromp om uit het leven te stappen en afscheid te nemen van zijn gezin. Onze hele familie betreurt zeer wat er is gebeurd. We zullen Nico vreselijk missen.

29 gedachten over “Nico Tromp, huisarts

 1. Zo zie je maar weer, jou beleving is totaal anders dan die van mij.
  Ik heb de man ervaren als vervelend, narcistisch en weinig inlevings gevoel.

  Dat de man deze keuze heeft gemaakt, is aan hem, en het voorval van het OM kan naar mijn idee niet de enige reden zijn voor deze permanente stap, in een tijdelijk probleem.

  Naar mijn idee een stap die bij zijn levenshouding past, dus die respecteer ik.

 2. Nog steeds is er in Nederland een heel groot probleem, artsen die niet begrijpen wanneer het genoeg is, genoeg lijden van de patient en ook genoeg lijden voor de naasten. Dat er zo’n arts is die dit begrijpt, daar neem ik mijn petje voor af. Diep triest dat het voor hem zo is afgelopen. Marijke

  Ik zou er een boekje over open kunnen doen hoe het in mijn naaste omgeving is gegaan.

  • Hoezo weten artsen dat niet? Ik denk juist dat zij dat wel weten, maar er formeel niet naar kunnen handelen, ook niet na samenspraak met patiënt en diens familie.

   • Beste Ruud,

    Wanneer het merendeel van de Nederlandse huisartsen en met name specialisten wel van mening zijn dat het leven geen onmetelijk lijden hoeft te zijn zou er al lang een andere wet zijn. Verder bewonder ik iedere arts die hier anders over denkt.

    Groet marijke

    • Dank voor je reactie. Ik begrijp nu wat je bedoelt. Maar de huisartsen maken geen wetten, dat doet ons parlement. En daarin zijn verschillende stromingen, waaronder een religieuze stroming die niet snel zal instemmen met zelfdoding/stervensbegeleiding/euthanasie. Het lijkt mij dus vooral een politiek probleem in plaats van een medisch probleem.

 3. Beste Ruud,

  Een mooi stuk. De heer Tromp komt op mij over als een integer huisarts die het beste met zijn patiënt voorhad. Treurig dat het zo is gelopen. Mijn condoleances voor zijn familie.

 4. Bizar de ene huisarts die meerdere richtlijnen niet volgt en patient overlijdt tegen zijn wil in mag bij IGZ komen voor een gesprekje. Helaas ervaren bij mijn vader. De ander wordt uit zijn functie gezet omdat hij wellicht enigszins afwijkt van de richtlijn. Maar wel een huisarts is die weet dat patient terminaal is en uitdrukkelijke wens van patient wordt ingewilligd. .

 5. Hoewel ik deze arts totaal niet kende, zie ik vandaag zijn foto voor het eerst. Wat lijken hij en ik uiterlijk veel op elkaar en ook ik heb net zo’n rode fleece trui (of hoe je het ook noemt). Ik kon hem zijn en hij mij… alleen hij met een paar kilo’tjes meer (ik wel diabetes, hij waarschijnlijk niet).

  Toch schrok ik bij het zien van deze foto! Het was alsof ik een overlijdensadvertentie van mezelf zag, was ik niet 10 kilo lichter geweest.

 6. Het begint er toch wel op te lijken dat het wel heel erg mis was met Nico Tromp. In het belang van de patiënt? Is dit eigenlijk niet meer een vorm van pure moord? En naar ik nu begrijp niet voor het eerst. Tjonge jonge, ik doe er verder maar het zwijgen toe.

  • Patiënt ging van ziekenhuis naar huis om volgens wens thuis te sterven. Zijn terminale beeld was stikken of verdrinken in eigen bloed. Het zou zo maar kunnen dat dit leidde tot zeer ondraaglijk leiden in afwachting van het zekere overlijden. In die situatie zal de arts gehandeld hebben. Als hij meende dat een overdosis passend was dan overtrad hij weliswaar een regel, maar naar het zich laat aanzien in het belang van de patiënt. Een regel is een algemeen geldende richtlijn, die lang niet op alle situaties toepasbaar is. De achterblijvende familie was er wel erg blij mee.

   • Niet zo’n overtuigende onderbouwing naar mijn smaak. In de loop de geschiedenis zijn er heel wat geweest die vonden dat de heersende regels of de bestaande moraal niet naar hun zin was…

    • Sorry, maar nog even ter aanvulling: in je reactie je gaat uit van allerlei aannames/veronderstellingen die niet (meer) te bevestigen zijn. Nico Tromp had de mogelijkheid e.e.a. uit te leggen, te onderbouwen, tegen te spreken, te bevestigen, te verdedigen, aan te vullen..

     • Klopt, Nico is er niet meer. Toch zijn het geen aannames:Patient ging van MVA naar huis om te sterven, zoek op internet even het gesprek met de weduwe Spaansen.

    • Voor weldenkenden is een regel veel meer een richtlijn om kaders aan te geven. Waar weldenkendheid ontbreekt wordt de regel een belangrijk houvast. Er kunnen nooit regeles worden gemaakt die op alles gevallen van toepassing zijn. Mede daarom polderen wij in NL.

     • Een deel van de maatschappelijke boosheid van de laatste jaren, over vele zaken in de maatschappij, komt van de publieke constatering dat bepaalde individuen in onze maatschappij menen buiten de wet te mogen handelen of een eigen moraal er op na te mogen houden.

    • De beste stuurlui staan aan wal beste Henk. Makkelijk te oordelen dat een arts ff lekker loopt te freewheelen en te flierefluiten met regels en verantwoordelijkheid. Was jij erbij toen het gebeurde? Als jij in de ogen kijkt van iemand die in accute doodstrijd is, en je zegt tegen diegene ‘dat zoeken we even op in het boekje met regels’, terwijl diegene ligt te creperen voor je ogen. Weet jij dan wel wat erbarmen is? Heb je dan wel een hart? Euthanasie is niet even flierefluiten met regels, maar een daad van liefde en grote verantwoordelijkheid om iemand uit ondraaglijk leed te verlossen. Er zijn genoeg voorbeelden in het leven waarbij dingen niet gaan volgens the rulebook, waar liefde in moet springen.

 7. Inderdaad mooi stuk. Ik kende de huisarts niet, maar mijn schoonmoeder kende de patient en diens weduwe erg goed. Hij stierf twee dagen na mijn vrouw. Erg heftig dus voor mijn schoonnmoeder. Wie heeft gelijk en wie niet? Mijn sympathie neigt naar de dokter en niet de instanties en de co-assistente. Voel erg mee met de nabestaanden. Ik heb er twee berichten aan gewijd op mijn blog tisookaltijdwat/blogspot.com Mocht men belangstelling hebben…..

  • Ik hoop dat als mijn tijd daar is mijn huisarts hetzelfde reageert als Dr Tromp, en mij verdere pijn bespaard, heb een euthanasieverklaring hoop dus dat er geen moeilijkheden ontstaan voor mijn huisarts.
   Mijn medeleven gaat uit naar de famliie van Dr Tromp, vond het erg moedig van mevr Tromp om haar verhaal voor de TV te vertellen, zij en de verdere familie kunnen trots zijn op deze man. kammer dat dit zo moest eindigen

 8. Zojuist Anneke Tromp gehoord in Nieuwsuur. Wat ik eigenlijk al wist: stalinisme is nooit ver weg. De hysterie over een hoge dosis van iets is exemplarisch voor de kortzichtigheid van de medische wereld. En dan lekker midden in de nacht met 15 man politie de pleuris laten uitbreken.
  Ik hoop godverdomme wel dat het hier niet bij blijft! Dat die verantwoordelijken van het AMC en Justitie voor het gerecht verschijnen.

 9. Henk Seesink, huisarts in Duitsland
  Pas vandaag heb ik via krantenknipsels van mijn moeder gehoord van het drama rond om mijn 1 jaar oudere collega, Nico Tromp. Met de bijdragen van Von op 25 oktober en (wat afgezwakt) van Dick Borstlap op 9 november zou ook ik willen stellen, dat dringend kamer-vragen moeten worden gesteld over het gedrag van IGZ en justitie in de kwestie van Nico Tromp. Zijn dood mag niet worden afgedaan als een mogelijk gevolg van zijn “foute” handelswijze, zoals een naamgenoot van mij (“Henk”) meende te moeten suggereren. Na vele stukken over deze zaak te hebben bestudeerd, stel ik vast dat een collega van mij onder druk van de omstandigheden mogelijk meer dan algemeen erkend, morfine intraveneus heeft toegediend. Dit op uitdrukkelijke wens van patient en familie bij een patient, die naar alle waarschijnlijkheid enige uren daarna ellendig zou zijn gestikt. Terecht dat ‘huisartsen-Nederland’ in grote oproer is. Deze zaak en de ‘nevelen’ waarin de instanties zich hullen met het doorzichtig-valse argument van “privacy” opent de gedachte aan groot politioneel optreden voor iedere fout met consequenties, die een medicus wel vaker dan een keer in zijn leven maakt. En dan ging het hier hoogst- waarschijnlijk nog niet eens om een fout.
  De akties van het bevoegd gezag lijken inderdaad uit een surrealistische wereld te komen. Het geheel schreeuwt om een gedegen en eerlijke opheldering, opdat wij onze rechtsstaat weer kunnen herkennen.
  Ruud, bedankt voor deze internetpresentatie en ik hoop, dat er (na deze ellende) nog veel positiefs van mag komen!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.