Nico Tromp, huisarts

Ik heb geen huisarts meer. Tot voor kort was Nico Tromp gedurende decennia mijn huisarts. Geen gewone man, gelukkig maar, want daar houd ik niet zo van. Nico heeft een einde aan zijn leven gemaakt en het lijkt er op dat een geval van stervensbegeleiding dan wel euthanasie van een van zijn patiënten daarmee te maken heeft.

395875_273037319431040_392673850_nAfgelopen vrijdag 11 oktober hebben we afscheid genomen van Nico. De grote opkomst die avond in Ahoj in Tuitjenhorn geeft aan dat heel erg veel mensen Nico zullen missen.

Nico koos soms voor onorthodoxe oplossingen, maar binnen mijn ervaring wel steeds in het belang van zijn patiënt. Ik heb in de loop der jaren daar verschillende voorbeelden van, alleen al in ons gezin. Zeurpieten hield Nico niet zo van.

Met veel machtsvertoon is Nico door de politie opgepakt in zijn praktijk in verband met onderzoek naar het overlijden van een van zijn patiënten in augustus. Er is uiteraard niets op tegen om het handelen van een arts aan de wettelijke kaders te toetsen, wel tegen buitenproportioneel optreden van de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het bericht van IGZ over de schorsing van Nico is op grond van de suggestieve inhoud niet OK, lees het persbericht maar:

Bevel voor Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn – Nieuwsbericht | 04-10-2013                                       De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 oktober 2013 Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat huisarts Tromp geen zorg meer verleent of op een andere manier betrokken is bij de (organisatie van) de individuele gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp. De heer Tromp heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen. Vanwege de aard van de melding heeft de inspectie het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De bevindingen uit het procesdossier van het OM zijn voor de inspectie aanleiding om de huisartsenpraktijk een bevel op te leggen. Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts Tromp voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening. Ons heeft op 8 oktober 2013 het trieste bericht bereikt dat huisarts Tromp is overleden. Uit piëteit met zijn nabestaanden wordt dit bericht op maandag 14 oktober verwijderd.

 

Het IGZ concludeert al voordat het onderzoek is gestart en zijn media geactiveerd. In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 laat zegsvrouwe Sylvie de Peijper van IGZ weten dat de regels zijn gevolgd en er dus juist is gehandeld. Het blijkt dat elk empathisch beoordelingsvermogen bij IGZ ontbreekt en men geen enkel zicht heeft op hoe zaken in de praktijk worden ervaren. Gelukkig voor de IGZ zijn er (steeds meer) regels.

Logisch is dat de wet om toetsing vraagt bij de wens tot levenseinde van een medemens. De toetsing laat onverlet dat het besluit tot een levenseinde aan de mens zelf is en niet aan begeleiders en artsen. Het opstellen van de regels kan niet los worden gezien van bestaande en historische religieuze invloeden. Belangrijk is dat iemand zijn eigen keuze kan maken vanuit zijn persoonlijke levensovertuiging en hoe die keuze ook is, deze moet worden gerespecteerd.

In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 staat ook een interview met Hans Gimbel,  lid van de zorgadviescommissie 2e Kamer fractie CDA en voorzitter huisartsengroep Heerhugowaard. Gimbel geeft aan te twijfelen of hier sprake was van euthanasie of dat het behandeling betrof van een patiënt in een terminale fase. Voorts voorziet hij door het handelen van IGZ veel onrust onder huisartsen en ook patiënten. Wel is duidelijk geworden dat de familie van de overledene erg blij was met het optreden van hun huisarts Tromp.

Uiteraard ken ik niet het motief van Nico Tromp om uit het leven te stappen en afscheid te nemen van zijn gezin. Onze hele familie betreurt zeer wat er is gebeurd. We zullen Nico vreselijk missen.