Wat is ons geld straks nog waard?

Onze overheid werkt aan plannen om ons geld te digitaliseren en een structuur op te zetten om ons geldverkeer te monitoren bij transacties groter dan € 100.
Pleitbezorgers en initiatiefnemers hiervoor zijn ons minister van financiën Sigrid Kaag (D66) en onze koningin Maxima.

De noodzaak hiervoor is het tegen gaan van witwassen en financieren van terrorisme.
De vraag doet zich dan voor of deze criminaliteit al actief is bij € 100.
Via “Know Your Customer” (KYC) zijn banken op initiatief van de overheid al heel lang actief met het monitoren van het zakelijk bankverkeer. In mijn praktijk deden zich gevallen voor dat ondernemers bepaalde uitgaven aan hun bank moesten verklaren op straffe van blokkade of opheffing van de bankrekening. Desgevraagd deelde medewerkers van KYC ABN mij mee dat minder dan 0,5% van hun rekeninghouders transacties deden die verdacht zouden kunnen zijn. Gaat het hier nu serieus om bestrijden criminaliteit of is het gewoon grip willen krijgen om wat mensen doen met hun geld.

Het invoeren van een digitale centrale bankmunt (CBDC) geeft veel mogelijkheden en dan vooral aan onze overheid. Via het programmeren van een dergelijke munt kan de overheid grip krijgen (sturend zijn) op:
• Het beïnvloeden van winkelbestedingen, zoals beperken van de aankoop van “ongezond” voedsel, alcohol, tabak, etc.
• Het beperken van vliegreizen;
• De aankoop van (gebruikte) niet elektrische auto’s en het quoteren van de aankoop benzine/diesel;
• Het ondeugend gebruik maken van erotische dienstverleners;
• Etc , etc, etc, etc.
Duidelijk zal zijn dat er dan geen ruimte meer is voor contant geld.

In dit kader is heel interessant om naar de podcast “opznkop” te luisteren, waarin Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuysen de CBDC bespreken met Mahir Alkaya (2e Kamerlid GroenLinks). Zeer informatief.

De grote vraag is of we dit met z’n allen wel willen. We geven onze privacy op en terecht maken veel organisaties zich hier druk over, onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens. De zwijgende, en in de regel deugende, meerderheid moet hier even wat interesse in gaan tonen.
Het actieve lidmaatschap van Sigrid Kaag en onze koningin van het Wereld Economic Forum (WEF) kan ook weer een vreemd licht werpen op de noodzaak voor het invoeren van de digitale munt.