Corona?

Ik ben zeker geen corona ontkenner en ben met de regering van mening dat getracht moet worden corona onder controle te krijgen. Ik neem aan dat de regering goed nadenkt en zich deskundig laat adviseren. Neemt niet weg dat er bij mij een aantal vragen opkomen om ook te snappen hoe het zit en om een evenwichtig beeld te krijgen van de situatie. De media dragen bij aan onzekerheid en onduidelijkheid door dagelijkse aandacht voor corona met steeds weer nieuwe deskundigen die zelden een eensluidende mening afgeven. 

Dingen die ik mij afvraag:

Wat is corona “hebben”? Besmet zijn of daadwerkelijk ziek zijn?

In de eerste golf werd gemeten op basis van dagelijkse informatie over IC-bezetting en overleden mensen. Nu wordt er gemeten in geconstateerde besmettingen en is er een minder frequente info over IC, ziekenhuis en doden. Is dat niet een soort appels/peren meting?

Waren er in de eerste golf dan geen besmettingen of waren die er wel, maar die wisten we niet omdat er niet werd gemeten? Als die er wel waren wat is er dan anders dan nu met besmettingen?

Nu vernemen we elke dag het aantal geconstateerde besmettingen. Mensen met klachten laten zich testen. Is het dan vreemd dat van het aantal geteste mensen er in verhouding veel besmet zijn?

We horen dagelijks het aantal geconstateerde besmettingen, maar nooit hoeveel mensen daarvoor werden getest. Daardoor is het moeilijk de metingen in een perspectief te plaatsen. Waarom wordt het aantal testen niet ook gemeld?

Als iemand positief wordt getest en dus besmet is hoe lang blijft die besmetting dan?

Besmette mensen zijn (nog) niet ziek. Wat is de relatie tussen positief geteste mensen en het aantal mensen wat daadwerkelijk ziek wordt? Met dagelijks 10.000 positieve testen en nu rond 2.000 mensen in het ziekenhuis (inclusief IC) is de relatie erg onduidelijk.

In de pers verscheen het bericht dat een terminale kankerpatiënt op de valreep een corona test is afgenomen in het ziekenhuis. Is dat zo, komt dat meer voor en waarom is dat?

Er zijn ongeveer 120 algemene ziekenhuizen in Nederland met in totaal 39.900 bedden. Er zijn nu ongeveer 2.000 corona patiënten opgenomen, dat is dan ongeveer 5% van de capaciteit. Er zou op basis van de aantallen geen paniek hoeven te zijn in de ziekenhuizen, maar die is er wel. Wat is daarvan de oorzaak?

Is de personele bezetting in ziekenhuizen te laag door de bezuinigingen op de zorg in de achterliggende jaren?

Is het zo dat aan niet corona patiënten zorg wordt onthouden in ziekenhuizen waardoor er een risico van overlijden ontstaat?

Hoe was de bedbezetting in ziekenhuizen in de jaren van de grote griepepidemieën?

Waarom is er gestopt met het testen van mensen die via Schiphol ons land binnenkomen?

Waarom komt het grootschalig testen hier moeizaam van de grond in vergelijking met andere landen om ons heen?

Is het niet vreemd dat we wereldwijd na 7 maanden corona nog geen harde feiten hebben over het verloop van de besmettingen. Zoals de mogelijkheden van overdracht en besmetting, hoe lang blijft het virus gevaarlijk: in de buitenlucht, op deurkrukken/winkelwagentjes, boodschappen in de schappen, bijeenkomsten zoals op de Dam, publiek bij sportwedstrijden, bij goede ventilatie in bejaardenhuisvesting, in de 2e kamer (150 kamerleden), etc etc etc

In de persconferentie van 12 oktober 2020 is aangegeven dat een belangrijke besmettingshaard is de thuisfeestjes. Om dat te bestrijden mag er na 20 uur geen alcohol meer verkocht worden. Is het zo dat de horeca is gesloten om te voorkomen dat thuisfeestjes door de horeca worden gestimuleerd? En is redelijkerwijs vastgesteld dat dit ook zo is?

In artikel 6 van de grondwet is vastgelegd dat er vrijheid van religie is. Betekent dat gelovigen niet gehouden zijn aan maatregelen ter bescherming van ons aller volksgezondheid? Is de vrijheid om te geloven alleen gewaarborgd als dat in de kerk kan?

Was het geen optie om elke betrapte thuisfeester een directe boete op te leggen van €1.000 en de locatie-eigenaar een boete van €4.000? Weliswaar is handhaven lastig door gebrek aan BOA’s, ondanks dat lezen we elke week wel in de krant over vastgestelde tuinfeesten. Die kunnen toch dan zwaar worden beboet en als afschrikwekkend voorbeeld dienen om anderen te ontmoedigen?

Is het een optie om militairen tijdelijk in te zetten als BOA?

In de statistieken wordt niet echt duidelijk dat in de landen waar mondkapjes verplicht zijn het beter gaat dan bij ons. Toch is er een overweging een mondkapjesplicht in te voeren, waarom dan? Of is de overweging dat de plicht tot een mondkapje niet echt zal helpen, maar mensen doet beseffen dat er iets ernstigs aan de hand is?

In de persconferentie geeft de regering aan dat het doel is het virus te verslaan en onder controle te krijgen. Wanneer is er sprake van de situatie dat het virus onder controle is en verslagen is?

In de statistieken van het RIVM is zichtbaar dat met name mensen overlijden in de leeftijdscategorie van 65+ met een piek voor de 80plussers. Voor een juist beeld de statistieken lezen van 27 februari. Is het een optie de situatie voor jongeren te versoepelen en voor ouderen in hun eigen belang wat strenger te zijn? Daarbij kan toch ook een beroep worden gedaan op de ouderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen grenzen te bepalen?

Op de kaart van de besmettingen is duidelijk te zien dat er een concentratie is in de Zuid Holland, Amsterdam en in zekere mate in midden en zuid Nederland. Is het geen optie om de maatregelen voor rode gebieden te verscherpen en voor het gebied daarbuiten te versoepelen?

Ondanks de vele vragen houd ik mij aan de maatregelen van de overheid. Niet omdat het mij duidelijk is (zie boven), maar omdat we eens moeten ophouden om overal tegen te zijn of doorlopend alles ter discussie te stellen. Gewoon wat meer solidariteit in afwachting van de oplossing van het kabinet. Ik hoop wel dat ze die weten……..

Drukte in de supermarkt

Afgelopen week moest Raymond Berning zijn supermarkt in Noord Deurningen sluiten omdat de coronamaatregelen niet of niet voldoende werden gehandhaafd.

Ik kom hier in Noord Holland Noord regelmatig in supermarkten van de diverse grote ketens en stel vast dat ook daar zeker niet goed wordt gehandhaafd. Toch zien we geen sluitingen bij winkels van AH, Jumbo en Deen. Dat voelt niet goed, zeker niet voor de kleine ondernemer Raymond Berning.

Ook bij de HEMA leidde besmet en ziek personeel niet tot een sluiting tot nu toe.

Het zal toch niet zo zijn dat er met verschillende maten wordt gemeten………..

Blijf voorzichtig met corona,

Ruud van Enter

Knot uit de bocht

Corona heeft ons overvallen.
In deze ramp zijn we afhankelijk van onze bestuurders en hun adviseurs om zo goed mogelijk er doorheen te komen.
Met interesse besloot ik naar de uitzending van NPO1 te kijken van donderdag 16 april 2020, immers waren er boeiende gasten zoals Klaas Knot, president DNB, en Hans de Boer, de bijna vertrekkende voorzitter van de werkgevers VNO/NCW.

Er werd veel gezegd over de risico’s van toenemende werkloosheid, het verloren gaan van koopkracht en de angst dat huizenbezitters straks hun hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen. Ik begreep niet steeds de focus op hypotheken en daaraan verbonden schuldenlast. Als huizenbezitters hun hypotheek niet kunnen betalen dan denk ik dat huurders ook hun huur niet kunnen betalen. Is dat niet net zo vervelend voor je huisvesting? Immers is huren vaak veel duurder dan een huis met hypotheek.

Hans de Boer is voor de processen die nodig zijn om het bedrijfsleven weer op gang te brengen in een maatschappij met beperkingen, denk aan de 1,5 meter. Velen, waaronder Horeca Nederland, geven aan dat een werkend proces voor de horeca lastig is. Optie is minder gasten toe te laten in de horeca, waardoor een bedrijf met 40 zitplaatsen zich zou moeten beperken tot het toelaten van 10 gasten. De in de uitzending aanwezige horecaondernemer geeft aan dat met slechts een kwart van je capaciteit, en dus omzet, een bedrijf niet kan komen tot een rendabele exploitatie en dus nog steeds moet hopen op overheidssteun.

De angst krijgt grip op mij als Klaas Knot, directeur van onze Nederlandse Bank en adviseur van onze regeerders, roept dat als een ondernemer met die 25% van zijn omzet het niet redt hij geen goede ondernemer is en wat anders moet gaan doen. Het blijkt dus dat de hoogopgeleide president van DNB geen enkel besef heeft wat er in de maatschappij gebeurt en kennelijk alleen in zijn ivoren toren bureaucratische theoretische rekensommen maakt zonder te weten of dit in de praktijk ooit kan werken. Hij heeft echt geen idee!!

Zoals voormalig kamervoorzitter Gerdi Verbeet al eerder aangaf dat het zorgwekkend is dat onze bestuurders, inclusief de beide kamers, in de regel bestaan uit academici zonder enige maatschappelijke ervaring en dat dus niet wordt voldaan aan de wenselijkheid dat het parlement een afspiegeling is van de bevolking. Waarom denken wij dat theoretici ons kunnen besturen? Ook Klaas Knot was nooit actief buiten een universitaire en ambtelijke omgeving.

Ruud van Enter

19 april 2020