Prostitutieverbod

Indien twee mensen vrijwillig seks met elkaar hebben, al dan niet tegen een vergoeding, is dat hun vrije keuze. De overheid is daarin geen partij en kan dit op onze democratische gronden ook niet verbieden.

Indien mensen gedwongen worden tot seks, al dan niet tegen betaling, dan is dat zeer onacceptabel en daartegen moet worden opgetreden. Een dergelijke onvrijheid strookt niet met liberale en democratische waarden, is in strijd met de rechten van de mens en het recht op zelfbeschikking. De inzet daarbij van bijvoorbeeld kamerlid Myrthe Hilkens verdient brede steun. Prostitutie is in vele landen een discussiepunt, we weten niet goed hoe daarmee om te gaan en wat nu precies de bezwaren kunnen zijn. Wat speelt is onfatsoen, misbruik en mensenhandel.

Prostata_Prostitute

De rol van religieuze partijen in deze kwestie is onduidelijk, mogelijk is er sprake van een dubbele agenda, waarbij het onfatsoen van seks buiten het huwelijk kan worden bestreden. Dat het ook de religieuzen zijn die zich vergrijpen en vergrepen aan kinderen is een andere discussie, maar die is er wel. Het is overigens opmerkelijk dat de politiek daartegen niet echt krachtig stelling heeft genomen en actie neemt tot vervolging van de kinderverkrachters.

Of het middel van prostitutieverbod een oplossing zal zijn is de vraag. Er zijn vele duizenden prostituees in Nederland en we weten niet hoeveel prostituees dat vrijwillig dan wel gedwongen doen. Door een prostitutieverbod worden vrijwillige prostituees getroffen in hun broodwinning. Voorts is handhaving van een verbod niet eenvoudig, al die duizenden prostituees hebben weer vele klanten en de vraag is hoe en wanneer de overheid constateert dat er betaald wordt voor seks. Ook moet rekening worden gehouden met het wegzakken van de prostitutie in de illegaliteit, immers is het niet te verwachten dat de seksuele activiteit zal afnemen bij een verbod, de drang blijft.

Het alternatief is meer controle op aanbieders van seks, bijvoorbeeld:

1)     Het opleggen van een registratieplicht aan hen die ruimte ter beschikking stellen aan derden voor seks. De registratie moet duidelijk maken wie de gebruiker is van de ruimte, BSN+kopie paspoort, de gebruiksperiode en de eventueel betaalde vergoeding voor het gebruik van de ruimte. Een afschrift van deze registratie moet de ter beschikkingsteller jaarlijks meezenden met zijn/haar belastingaangifte naar de belastingdienst. De belastingdienst vergelijkt de geregistreerde gegevens met de bij de hen bekende gegevens van de gebruikers van de ruimten voor sex.

2)     De politie voert met regelmaat controles uit op plekken waar seks wordt aangeboden. Het aanbod doet zich voor bij raamprostitutie en is zichtbaar via digitale advertenties. Controle geschiedt op de aanwezigheid van een volledige en tijdige registratie, de papieren van de gebruiker, gezondsheidsverklaring en of de feitelijke gebruiker dezelfde is als de geregistreerde gebruiker van de ruimte. Indien de gebruiker (tevens aanbieder van seks) niet beschikt over papieren voor een toegestaan verblijf in Nederland dan kan worden overgegaan tot een uitwijzingsprocedure. Voorts worden de gegevens van de controle onmiddellijk getoetst bij de belastingdienst. Uit die toets kan blijken dat:

a)     de aanbieder van seks niet bekend is bij de belastingdienst, er is dan sprake van belastingontduiking en mogelijk gedwongen seks;

b)     de aanbieder van seks is bekend, maar geeft inkomsten aan die erg laag zijn en niet voldoen aan een te stellen norminkomen voor de seksindustrie. In dat geval is er een vermoeden van gedwongen seks.

c)     de aanbieder is bekend en geeft een inkomen op wat voldoet aan de norm of is hoger dan de norm. Er lijkt dan niets aan de hand.

De handhaving van de hiervoor genoemde punten is met de actuele automatisering niet ingewikkeld en kan dus snel plaatsvinden. De politie kan vrijwel direct gericht ingrijpen bij een vermoeden van gedwongen seks.

Het is niet handig dat de overheid kiest voor een verbod in plaats van zelf iets te doen aan controle. Het bestrijden van misbruik is aan de overheid en niet aan de individuele burger. Gewoon beter je best doen en de politie meer inzetten voor dit soort belangrijke taken en andere, minder belangrijke taken een lagere prioriteit geven. Persoonlijk vind ik gedwongen onvrijheid van mensen een hoger moreel goed dan een snelheidsovertreding met minder dan 10 km.