ik probeer te begrijpen waarom dingen gebeuren…………

Vroeger, toen ik veel kleiner was, gebeurde er dingen waar ik het niet zo mee eens was, maar ik kon het wel begrijpen. Tegenwoordig gebeuren er dingen die ik helemaal niet meer begrijp. Neem nu alleen de afgelopen week:

Van de Bijstand wordt misbruik gemaakt. Dat willen gemeenten terecht bestrijden. Ze stellen vast dat een aantal Nederlanders met een Turkse achtergrond een bijstandsuitkering genieten terwijl ze vermogen hebben in Turkije. Dat vermogen dienden ze te melden maar dat deden ze niet. Dat is fraude. De gemeenten stopten die uitkeringen. De fraudeurs stapten naar de rechter en die stelde vast dat de opsporingsmethode van de gemeenten om de fraude vast te stellen niet deugde en in feite discriminerend is voor de mensen met die Turkse achtergrond. Gemeenten moeten dus alsnog aan de fraudeurs uitbetalen en dat ook blijven doen.  Het is fijn om in een correct land te leven, maar voor mijn gevoel gaat er toch iets mis.

Vredenburg in Utrecht doet kinderfeestjes. Prachtig toch! De kinders vermaken zich opperbest. Totdat de Grauwe Eeuw ze op de korrel krijgt, want de kinders spelen onder meer cowboytje en indiaantje en dat is ontoelaatbaar meent linkse splintergroep Grauwe Eeuw. Iedereen mag wat vinden, dus zij ook. Maar Vredenburg gaat onmiddellijk om en de cowboys en indianen gaan in de ban omdat cowboys gerelateerd zijn aan genocide. Ik vind dat Vredenburg dat niet zo maar moet beslissen zonder dat er overleg is geweest met Pipo en KlukKluk.

In 1966 startte Hans van Mierlo een beweging met als doel ons land democratischer te maken, onder meer door de burger wat meer te betrekken bij het bestuur. Hij sprak over de gekozen burgermeester en het referendum. Zijn opvolgers hielden in de meeste gevallen zijn principes min of meer overeind met als gevolg dat D66 na veel heisa het raadgevend referendum politiek afdwong. Prachtig toch en geheel in de geest van de stichter der partij!  Nu wordt de partij al een tijd geleid door Alexander Pechtold, een politieke draaikont met veel minder principes dan zijn voorgangers. Onder de druk van het pluche werd de Christenunie omarmd en het zwaar bevochten referendum geofferd. Collega Olongren lijkt bereid tot veel om maar regent te kunnen zijn. Het gaat er niet om of je voor of tegen het referendum bent, het toont aan dat D66 zijn principes verloor en nu gewoon behoort tot het establishment en regentenklasse. Van Mierlo zou het niet gesnapt hebben.

In Amerika is het niet ongebruikelijk dat mensen op scholen worden beschoten en vermoord. Terecht laait de discussie dan weer op om te komen tot beperking of nog liever tot afschaffing van het wapenbezit. Maar de cowboys blijven cowboys. Opperhoofd Trump komt met de oplossing en bepleit het bewapenen van leerkrachten. Ik wilde het niet geloven, maar het is zo.

En tenslotte de sport!
Wij Nederlanders hebben de arrogante gewoonte om vooraf al ons succes in sport te claimen. Voordat EK of WK voetbal beginnen zijn we eigenlijk al kampioen. De realiteit is dat we ons niet eens kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Met schaatsen is het niet anders, vooraf wordt al bepaald hoeveel medailles we gaan halen en dat wordt oeverloos in de lange en niet zinvolle voor- en nabeschouwingen tot op het bot uitgekauwd. Resultaat is dat we alleen maar medailles kunnen verliezen in plaats van dat we ze winnen. Rare gewoonte en niet leuk voor al die sporters die hun  stinkende best doen en soms heel blij zijn met brons waar het volk en de media goud claimden.

Het was me het weekje wel.
Misschien wordt het volgende week leuker en kan ik het weer beter snappen allemaal.